ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги от мебелни магазини Mömax Mömax е „Мьомакс България” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Връбница”, бул.„Сливница” № 441, ЕИК 200197304, ИН по ЗДДС BG200197304, тел. 0700 196 99, електронна поща: moemax@moemax.bg „Мебелни магазини Mömax“ са всички магазини от търговската верига на Mömax, чрез които последното осъществява продажба на стоки и извършване на услуги, свързани с предлагания в магазините асортимент....
2. Общи условия за използване на сайта на мебелни магазини Mömax Следните условия са условията на споразумението между Вас и Mömax. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други...
3. Общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги от мебелни магазини Mömax, посредством платформата за покупки от разстояние Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между “Мьомакс България” ООД и лицата ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.moemax.bg...
4. Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора съгласно чл.52, ал. 1 и 2 от ЗЗП
 
5. Алтернативно решаване на спорове (АРС) за гражданите на ЕС 6. Алтернативно решаване на спорове (АРС) за гражданите на ЕС АРС е процедура за извънсъдебно решаване на вътрешни и транс-гранични спорове, които са свързани с договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец, установен в Съюза и потребител, пребиваващ в Съюза, чрез намесата на структура за решаване на спорове, която предлага или налага решение или събира заедно страните с цел да улесни намирането на решение по взаимно съгласие.